Geduld DuurzaamheidNederigheidVolledigheidOpen StijlOpen Mening
en franais
auf Deutsch
in italiano
em Portugese
En español
in het Nederlands
i svensk
на русском языке
日本語
한국어에서
用繁體中文
用简体中文
in English

ER IS GEEN DERGELIJK DING ZOALS EEN UITEINDELIJK KRIJGSART.

De doelstellingen van de School van KrijgsKunsten - SOMA

(Tevreden, lees deze inleiding en verklaring - dank u).

SOMA is een onafhankelijke School; het is doelstellingen is van een school van het leren openlijk en vrij over andere stijlen van KrijgsKunsten van ervaren hoogwaardige zwarte riemen die studenten van onze Sifu zijn.

Het is een school waar wij altijd eerbied aan de stijl van een andere school tonen!

IEDEREEN wordt gemaakt geen het welkom wat hun capaciteiten, zonder vrees voor spot of uitdagingen aan het hun eigen onderwijs en meningen!

SOMA, en heeft nooit, eisen een „Zuivere Stijl“ te zijn zoals wordt onderwezen door traditionele geconcentreerde en specifieke krijgskunstMeesters, Sifus, Senseis, Sabans, van Tae Kwon Do, Karate, Kung-Fu, Judo, Ju-Jitsu, Aikido enz., enz.

Wensen indien u om in een Traditionele School op te leiden, tevreden, andere Leraren contacteren die zullen worden gewijd om uw gekozen stijl te onderwijzen!

11 jaar geleden, werden Sifu en de stichter van onze School gevraagd door de Universiteit van Oxford Brookes om de krijgs te onderwijzen kunsten (hij zelf begon lerend over Chinese KrijgsKunsten terug in de jaren '60) aan het studenten en communautaire gebruikers is die hun faciliteiten van Sporten gebruikten.

Het onderwijs is van een aard van San „van Sao“ (Kantonees voor het bestrijden van kunsten), b.v. diverse technieken worden gebaseerd die op „wat als“ straatscenario's. Deze zijn in uiterst realistische „normale“ situaties dieom de studenten van hem hebben verzocht.

Onze Sifu zal dan tonen de studenten wat hij/zullen kunnen doen, enkele zwarte riemen huidige – en uitnodigen wij 38 diverse Zwarte Riemen die en periodiek met SOMA - opleiden om bezoeken hun kennis aan te bieden en te verlenen ook, dus wij werken in harmonie, samen hebben.

Daarom zal iedereen wie van onze School lid wordt onderwezen worden geen specifieke stijl, MAAR zal aan vele verschillende degenen worden blootgesteld!

Vandaag, zijn veel verschillend stijlen en onderwijs nu huishoudennamen sinds de vroege dagen van de films en de televisiereeksen „Kung-Fu“ van Bruce Lee met David Carradine geworden.

Onze Sifu was van mening dat het aan de nieuwkomer krijgskunsten die iets en de ervarener Zwarte KrijgsKunstenaar van de Riem/van de Sjerp zoekt, om zulk een School te creëren voordelig zou zijn.

Hij schat dat er meer dan 300 verschillende krijgskunststijlen moeten zijn en jammer genoeg, zou u een lange dode tijd zijn alvorens u zelfs de oppervlakte aan studie allemaal kraste!

WIJ HETEN U IN DE SCHOOL VAN DE KRIJGSWEBSITE VAN KUNSTEN WELKOM