DET FINNAS DEN SÅDAN SAKEN FÖR NR SÅSOM EN ULTIMAT KRIGISK KONST
Tålamod Uthållighet Ödmjukhet Fulltalighet Öppen stil Öppet sinne